Отборни и клубни заявки се приемат на e-mail:

office@darkoteam.com

до 25 април 2024 година (петък).

Моля използвайте следната бланка:

Таксата може да бъде платена и предварително по банков път, а стартов номер се получава срещу платежно нареждане.

Може да заплатите и при получаване на стартовите номера. За повече подробности вижте наредбата на състезанието.

БАНКОВИ ДЕТАЙЛИ:

Общинска Банка
“СПОРТЕН КЛУБ “ДАРКО ТИМ” СДРУЖЕНИЕ
Сметка:
BG12SOMB91301068016701
BIC: SOMBBGSF
Основание за превод: Такса участие в състезание + името на детето